Kontakty | Mój EMAK | Mapa | Szukaj RSS

Zasoby ludzkie

W firmie Emak  doskonałość osiągamy poprzez ciągłe podnoszenie standardów profesjonalizmu,  pełne zaangażowanie się pracowników w cel korporacji i prowadzenie  polityki optymalizacji struktur i procedur organizacyjnych. Aby zapewnić realizację zakładanych celów biznesowych, poszukujemy ludzi skoncentrowanych na rozwoju i dążeniu do osiągania celów, zdolnych do podążania za innowacyjnymi pomysłami. Od strony praktycznej nasze podejście do zarządzania Kapitałem Ludzkim wyrażą się następująco:
  • analizujemy obowiązki i obciążenie pracą upewniając się, że współgrają on ze strukturą organizacyjną
  • naszą intencją jest przekazywanie kompetencji i ukierunkowany rozwój profesjonalnych umiejętności
  • wspieramy tworzenie ducha pracy zespołowej oraz wprowadzamy program nieograniczonego dostępu do szkoleń dla wszystkich pracowników;
  • stosujemy politykę równych możliwości dla wszystkich perspektywicznych pracowników oraz wszystkich naszych kooperantów;
  • każdemu pracownikowi  dajemy szansę wprowadzania jego własnych pomysłów, wykazania się inicjatywą, zdolnościami i wiedzą;
  • przeprowadzamy regularnie profesjonalne szkolenia i kursy przypominające, zarówno dla grup jak i indywidualne (około 8000 godzin różnych szkoleń rocznie w ciągu ostatnich 5 lat), w szczególności szkoleniami objęci są nowi pracownicy;
  • stosujemy jasny system wynagrodzenia finansowego za wyniki oraz politykę awansów;
  • chętnie nawiązujemy współpracę i rozwijamy programy mające na celu pozyskiwanie absolwentów
Jeśli odpowiadają Ci nasze wartości i chciałbyś dołączyć do Grupy Emak, sprawdź bieżące rekrutacje i wyślij swoją aplikację. Nawet jeśli w danym momencie nie znajdziesz stanowiska, które odpowiadałoby Twojemu profilowi, z przyjemnością umieścimy Twoje CV w naszej bazie na wypadek przyszłej rekrutacji.   Więcej informacji: hr@emak.it
© 1996-2018 Victus Emak Sp.z o.o. - Member of Emak Group
ul. Karpia 37, 61-619 POZNAŃ - Tel. +48 (061) 823 83 69 - Fax +48 (061) 820 51 39
| legal notes | credits | biuro@victus.pl | all right reserved |