Kontakty | Mój EMAK | Mapa | Szukaj RSS

Jakość

Obecnie wszyscy mówią o jakości, natomiast tylko niektóre firmy potrafią skonkretyzować i urzeczywistnić tę ideę. Firma Emak jest jedną z nich. Uzyskanie certyfikatu UNI EN ISO 9001 potwierdza doskonałe rezultaty, jakie firma Emak osiągnęła na polu jakości. Firma Emak działa w oparciu o system zarządzania jakością na szczeblu międzynarodowym od roku 1996. System ten zapewenia, iż zakładane standardy jakościowe są osiągane i utrzymywane na wszystkich poziomach produkcji, począwszy od etapu projektowania, a skończywszy na usługach posprzedażnych.
 
W rzeczywistości każdy proces bierze udział w zapewnianiu jakości naszym produktom we wszystkich etapach, i z tego powodu wszelkie procedury, maszyny oraz używane narzędzia podlegają regularnej i rzetelnej kontroli.
 
Firma Emak od samego początku zobowiązała się do działań zapewniających kompleksową satysfakcję konsumentom, dlatego też z konsekwencją dąży do poprawy standardów jakości, tak aby móc oferować produkty i usługi zgodne z tymi założeniami.
© 1996-2018 Victus Emak Sp.z o.o. - Member of Emak Group
ul. Karpia 37, 61-619 POZNAŃ - Tel. +48 (061) 823 83 69 - Fax +48 (061) 820 51 39
| legal notes | credits | biuro@victus.pl | all right reserved |