Kontakty | Mój EMAK | Mapa | Szukaj RSS

Jakość, etyka i środowisko

Przedsiębiorstwo to grupa ludzi skupiona na realizacji wspólnego celu, jakim jest dostarczenie produktów i usług na rynek lokalny oraz międzynarodowy. Wszystkie ich poczynania są kontrolowane i kompleksowo zarządzane przez specjalnie zaprojektowany system, który monitoruje funkcjonowanie firmy, optymalizuje i zwiększa jej wydajność.
Sysłem Zarządzania to instrument, który zaadaptowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa, pozwala mu planować, koordynować, egzekwować i kontrolować poszczególne obszary działalności firmy oraz osiągać założone cele. Wdrożenie Systemu Zarządzania oznacza skonstruowanie ogólnej ramy definiującej podstawowe aspekty funkcjonowania firmy i takie ich powiązanie, aby pozwolić na globalne i systematyczne podnoszenie wydajności.
 
Istnieją różne typy Systemu Zarządzania, które są adaptowane na potrzeby przedsiębiorstwa – na przykład Środowiskowe, Etyczne czy Jakościowe. Każdy z tych Systemów Zarządzania ma swoją specyfikę i odpowiada wymogom innych standardów: UNI EN ISO 9001/2000 to standard jakościowy, UNI EN ISO 14001/2004 standard środowiskowy oraz SA 8000 standard etyczny.
Każdy z tych systemów jest dopasowany w sposób naturalny do Generalnego Systemu Zarządzania, który podlega monitorowaniu, ciągłym i aktywnym przeobrażeniom nakierowanym za sukces firmy.
 
Metodą na połączenie kilku standardów w jeden System Zarządzania, który umożliwia pełne wykorzystanie niektórych zazębiających się i wchodzących w interakcję zagadnień jest zastosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Zastosowanie tego systemu to jasny sygnał, że przedsiębiorstwo zobowiązuje się do pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności firmy. Właśnie ta filozofia stanowiła inspirację dla firmy Emak do wprowadzenia i stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zdolnego do sprostania oczekiwaniom dotyczącym jakości, ochrony środowiska i rozwoju kapitału ludzkiego. Zobowiązanie to zostało udokumentowane zdobyciem odpowiednich standardów: ISO 9001, ISO 14001 oraz  SA 8000.

© 1996-2018 Victus Emak Sp.z o.o. - Member of Emak Group
ul. Karpia 37, 61-619 POZNAŃ - Tel. +48 (061) 823 83 69 - Fax +48 (061) 820 51 39
| legal notes | credits | biuro@victus.pl | all right reserved |